Select Page

18 עובדים, בהם נושאי משרות בכירות, עוכבו לחקירה בחשד שהקימו מערך בדיקות עבודות ופרויקטים בבתי ספר תיכוניים – שגילגל לכיסם סכומי כסף של יותר מ-20 מיליון שקל. חלק מהחשודים הצהירו על בדיקות של בחינות שנעשו בשכר שהתקבל מחברה חיצונית בנוסף לשעות עבודתם.המשטרה עיכבה לחקירה הבוקר (שני) 18 עובדי משרד החינוך, בהם כמה בכירים, בחשד שקיבלו כספים במרמה בסכום של יותר מ-20 מיליון שקלים. חקירת הפרשה החלה לפני כחודשיים, זאת בעקבות תלונה שהתקבלה ממשרד החינוך בנוגע לאי סדרים חמורים שהתגלו בעת בדיקת עבודות גמר על ידי החשודים.

החשד בנוגע לביצוע העבירות התעורר בדיקות בדיקת בקרה פנימית שערך המשרד, במהלכה התברר כי החשודים יצרו לכאורה מערך של בדיקת עבודת גמר ופרויקטים בבתי ספר תיכוניים. אותו מערך הכניס על פי החשד לכיסם של החשודים את סכומי הכסף העצומים.במהלך אותה הבדיקה עלה החשד לעבירות גניבה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד. בנוסף עולה כי חלק מהחשודים הצהירו על בדיקות רבות של בחינות בעל פה ובכתב שנעשו בשכר שהתקבל מחברה חיצונית הממומנת על ידי משרד החינוך, וזאת על חשבון שעות העבודה השגרתיות שעליהן גם מקבלים שכר.

לקריאה נוספת:  חקירה נוספת לרה”מ – ביום שני

עובדים אחרים נחשדו שהצהירו על בדיקת נבחנים בעל פה בכמות העולה בהרבה מעל המקובל במהלך שעת עבודה אחת בגינן קיבלו כספים במרמה. הבקרה הפנימית והחקירה הסמויה אף העלו חשד נוסף לפיו כמה חשודים נוספים, רשמו אדם ממשפחתם כבודק בחינות וזאת למרות שלא הוכשר ולא הוסמך לכך, ובדרך זו גרפו בהונאה ומרמה מאות אלפי שקלים לכיסו.להמשך.. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v